Jedan momak mi neprestano šalje poruke iako sam mu rekla da ne želim kontakt. Da li mogu nekome da ga prijavim?

Poštovana,

ponašanje koje ste opisali predstavlja krivično delo proganjanja koje je u ovom slučaju članom 138a stav 1 tačka 2 Krivičnog zakonika definisano kao: “Ko u toku određenog vremenskog perioda uporno protivno volji drugog lica nastoji da sa njim uspostavi kontakt neposredno, preko trećeg lica ili putem sredstava komunikacije, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine”. Pošto je reč o krivičnom delu koje se goni po službenoj dužnosti, krivičnu prijavu protiv tog lica možete podneti Osnovnom javnom tužilaštvu, mesno nadležnom prema mestu izvršenja krivičnog dela.