U ulici nemamo gde da parkiramo, imamo javni parking ispred zgrade, komšija je postavio stubić sa katancem i zauzeo jedno mesto, kome da ga prijavim?

Poštovani,

Vaš komšija je nezakonito prisvojio parking mesto koje je svima slobodno za korišćenje, budući da se nalazi na javnoj površini. Zakon o komunalnim delatnostima određuje u čl. 2. da je, između ostalog, upravljanje javnim parkiralištima komunalna delatnost. U skladu sa čl. 32. st. 2. Zakona o komunalnim delatnostima, inspekcijski nadzor nad sprovođenjem odredaba ovoga zakona vrši jedinica lokalne samouprave preko opštinskih, odnosno gradskih komunalnih inspektora. Stoga se obratite opštinskoj komunalnoj inspekciji.