Brat me je tužio jer ja sam živim u stanu koji smo nasledili od roditelja I traži da mu nadoknadim novce koje bi on ostvario izdajući svoj deo stana. Da li je brat u pravu? Ja mu inače nisam dala da dođe u stan jer nije posećivao ni pomagao roditelje dok su bili bolesni, to sam sve ja radila?

Poštovana,

obzirom da ste oboje nasledili stan od roditelja, vi ste suvlasnici stana i samim tim Vi nemate pravo da zabranjujete bratu da ulazi u stan iz navedenih razloga, i na taj način ometate brata u vršenju njegovih prava o čemu govori i čl. 14 st. 1 Zakona o svojinskopravnim odnosima. S obzirom na to da je Vaše ponašanje protivpravno, a Vaš brat izražava volju da koristi svoj deo stana, on ima pravo da podnese tužbu za predaju državine u sudržavinu kako bi mogao da koristi svoj deo, kao i tužbu za naknadu štete po pravilima o izmakloj koristi koja reguliše čl. 189, 190 i 191 Zakona o obligacionim odnosima. Takođe, možete izvršiti fizičku deobu stana ugovorom o fizičkoj deobi nepokretnosti koji se overava kod notara, kako biste tačno odredili koji deo stana kome pripada ukoliko to već nije određeno. Ukoliko ne možete postići sporazumnu deobu, svakako možete tražiti da odluku o deobi donese sud, prema članu 16 st. 4 Zakona o svojinskopravnim odnosima. I Vi i Vaš brat imate pravo da koristite svoj deo stana srazmerno svojim udelima, tako da je Vaš brat u pravu u ovoj situaciji. Prema najnovijoj sudskoj praksi, za koju iskreno verujemo da neće opstati, da bi vaš brat uspeo u parnici za naknadu štete, potrebno je da prethodno pokrene parnicu za predaju stvari. Izuzetno, samo ukoliko ne povređujete prava svog brata, možete koristiti i ceo stan, nezavisno od veličine svog dela. Možete i raspolagati svojim delom bez saglasnosti onog drugog, o čemu govori čl. 14 st. 2 Zakona o svojinskopravnim odnosima, ali ne i celim stanom. Takođe, ne možete vršiti materijalne izmene na celom stanu bez obostrane saglasnosti. Pozdrav.