Brat me je tužio jer ja sam živim u stanu koji smo nasledili od roditelja I traži da mu nadoknadim pare koje bi on ostvario izdajući svoj deo stana. Da li je brat u pravu? Nikada mu nisam branio da dođe u stan, inače on ima i ključeve.

Poštovani,

u ovom slučaju govorimo o susvojini. Vi i Vaš brat imate susvojinu na stanu koji ste nasledili od roditelja. Svako od Vas ima pravo da stvar koristi srazmerno svom delu. Izuzetno kod nepokretnosti može se koristi i cela stvar samo ukoliko se ne povređuju prava ostalih suvlasnika. S obzirom da ni na koji način niste povredili pravo Vašeg brata, on nema pravo koje zahteva jer je imao mogućnost da stan koristi. Kako vidim da su Vaši interesi u pogledu stana različiti, jedino rešenje jeste deoba imovine. Ona može biti fizička ili civilna(u slučaju prodaje stana delite cenu). Ukoliko ne postignete sporazum, odluku će doneti sud. Ukoliko je to moguće on će se odlučiti za fizičku deobu, a ukoliko nije pristupa se sudskoj javnoj prodaji.