Poštovani, Presudom Prvog opštinskog suda u Prizrenu br. XXXXX od 28.01.1997. godine, poništen je Ugovor o kupoprodaji izmedju pokojnog XXXXXX iz sela Ljubižde, opština Prizren i PIK „Progresa” kao tuženog. Dokaz: Presuda broj XXXXXXX оd 28.01.1997. godine Po istom predmetu, ODBIJA se kao neosnovana žalba prvotuženog, a presuda Opštinskog suda u Prizrenu XXXXXXXXXX od 28.01.1997. godine se POTVRDJUJE- XXXXXX dana 9.04.1997. godine. Šta mi treba da bih dobila pečat pravosnažnosti za prvo rešenje i pečat izvršnosti za drugo rešenje, da li to rade u pisarnici u Prizrenu u I osnovnom sudu?Da li uz to pišem neki zahtev ili direktno na šalter završavam, koliko iznose takse? Posle pravosnažnosti gde predajem zahtev za upis nepokretnosti, u sudu istom ili u nekom katastru? Da li mi treba zahtev u pisanoj formi? Napominjem da sam ja u Beogradu, a sud je u Prizrenu: Da li može u moje ime školski drug da preda dokumentaciju, da li se pečat pravosnažnosti stavlja odmah I ISKLJUČIVO NA ORIGINALU ili se to čeka, bojim se da kojim slučajem ne ostanem bez tog jednog originala, jer nas je troje naslednika, a samo jedan original.

Poštovani/a
Klauzulu pravnosnažnosti (Pečat donosioca presude, kojim se potvrđuje da je presuda pravnosnažna te da se ne može više pobijati redovnim pravnim lekom- žalbom) i izvršnosti izdaje sud koji je doneo presudu- tj. U konkretnom slučaju je to sud u Prizrenu. Klauzula pravnosnažnosti se stavlja isključivo na original presude, bez naplate posebnih taksi. Procedura dobijanja navedenih klauzula je jednostavna, budući da je dovoljno da se pojavite na šalteru suda sa originalom prvostepene i drugostepene presude, što ne morate da učinite lično. Kada dobijete potvrdu pravnosnažnosti i izvršnosti, kopirajte presudu u željenom broju primeraka i overite kopiju kod javnog beležnika ili u sudu.
Zahtev za upis prava svojine, a na osnovu navedene presude, podnosi se nadležnom katastru nepokretnosti. Isti mora biti u pisanoj formi i sadržati sledeće:
1. Naziv organa kojem se podnosi zahtev, podatke o predmetu zahteva (promena za koju se zahteva upis), podatke o podnosiocu zahteva (ime, ime jednog roditelja i prezime, odnosno naziv, JMBG, odnosno MB i adresa podnosioca, kao i njegovog zastupnika ili punomoćnika – ukoliko ih ima), kao i potpis podnosioca zahteva ili njegovog punomoćnika, tačan opis nepokretnosti na koju se zahtev odnosi (Vrsta, katastarska opština, katastarska parcela, broj lista nepokretnosti…)
2. Prateća dokumentacija- U Vašem slučaju, to je presuda snabdevena klauzulom pravnosnažnosti (Pečatom donosioca navedenog rešenja, kojim se potvrđuje da je ostavinsko rešenje pravnosnažno te da se ne može više pobijati redovnim pravnim lekom- žalbom). Navedena presuda se predaje u originalu ili overenoj kopiji.
3. Dokaz da su plaćene administrativne takse.