Moj pokojni otac preminuo je 198X g, na teritorije opstine Z.,na cijoj opstini je i ziveo. Moje pitanje i molba da mi odgovorite je sledece: Moja majka zivi na teritoriji opstine C. gde je i prijavljena, s obzirom da je moj pokojni otac posedovao nepokretnost na kosovu i metohiji a ostavinski postupak nikad nije bio pokrenut, u kom sudu moja majka isti moze pokrenuti. Unapred zahvalan na vasem odgovoru

Poštavani/a

Sud nadležan za raspravljanje zaostavštine je sud na čijem području je preminuo ostavilac ili sud na čijem području ostavilac ima nepokretnu imovinu, što je kod Vas slučaj. Dakle, u konkretnom slučaju to je sud na čijem području je Vaš otac posedovao nepokretnosti.