Posle smrti moga dede po ocu nije urađena ostavinska rasprava.Sada je preminuo i moj otac, pa bi brat i ja pokrenuli postupak ostavine. Na koji način to uraditi posto se imovina nalazi na Kosovu i metohiji?

Poštovani,
Ostavinski postupak po pravilu pokreće nadležni sud po službenoj dužnosti po saznnju za činjenicu smrti nekog lica (Dostavljanjem izvoda iz matične knjige rođenih od strane nadležne službe) Pod nadležnim sudom podrazumeva se sud na čijem području je preminuo ostavilac ili sud na čijem području ostavilac ima nepokretnu imovinu, što je kod Vas slučaj.
Međutim, pored pokretanja ostavinskog postupka po službenoj dužnosti, i zainteresovana lica (Između ostalog i naslednici) mogu predlogom pokrenuti ostavinsku raspravu pred nadležnim sudom.
Predlog mora sadržati označenje umrlog lica iza kojeg se podnosi predlog za raspravavljanje zaostavštine, označenje kruga zakonskih naslednika iza ostavioca, kopiju dokumentacije kojom se dokazuje da je ostavilac posedovao pokretnu i nepokretnu imovinu(List nepokretnosti, oružni list, saobraćajne dozvole za motorna vozila itd). Original navedene dokumentacije dje se na uvid sudu, na samom ročištu.