Postovani, Nedavno sam dobio resenje iz suda u Strpcu- Kosovo u vezi ostavinske rasprave koja se vodila iza smrti moje majke i mog brata. Drugi brat i sestra su se odrekli svog dela imovine u moju korist sto takodje pise u resenju.S obzirom na to da zivim u Beogradu zanima me koji je postupak kojim bi tu imovinu prebacio na svoje ime?

Poštovani,
Ostavinsko rešenje Osnovnog suda u Uroševcu- ogranaak Štrpce, predstavlja pravni osnov sticanja prava svojine na imovini koja je ušla u ostavinsku masu iza ostavilaca ( U konkretnom slučaju Vaše majke i brata). Pošto je pretpostavljamo, u konkretnom slučaju reč o nepokretnoj imovini, neophodno je da se sprovede promena u katastru nepokretnosti – Uknjižba prava svojine. Za sprovođenje navedene promene u katastru nepokretnosti, neophodno je sledeće:
1. Zahtev za sprovođenje promene koji se podnosi nadležnoj službi za katastar nepokretnosti, prema području opštine na čijoj teritoriji se nepokretnost nalazi. Isti mora sadržati: Naziv organa kojem se podnosi zahtev, podatke o predmetu zahteva (promena za koju se zahteva upis), podatke o podnosiocu zahteva (ime, ime jednog roditelja i prezime, odnosno naziv, JMBG, odnosno MB i adresa podnosioca, kao i njegovog zastupnika ili punomoćnika – ukoliko ih ima), kao i potpis podnosioca zahteva ili njegovog punomoćnika, tačan opis nepokretnosti na koju se zahtev odnosi (Vrsta, katastarska opština, katastarska parcela, broj lista nepokretnosti…)
2. Prateća dokumentacija- U Vašem slučaju, to je Ostavinsko rešenje snabdeveno klauzulom pravnosnažnosti (Pečatom donosioca navedenog rešenja, kojim se potvrđuje da je ostavinsko rešenje pravnosnažno te da se ne može više pobijati redovnim pravnim lekom- žalbom). Navedeno rešenje se predaje u originalu ili overenoj kopiji.
3. Dokaz da su plaćene administrativne takse.