Obzirom da sam rješenjem Centra za socijalni rad imenovana za staratelja poslovno nesposobnom licu, te smo u srodstvu po drugoj liniji (postoje bliži naslednici), interesuje me na koji način mogu biti nasljednik imovine svog štićenika o kom se staram,jer zakonski nasljednici nemaju apsolutno nikakve obaveze, a imovina treba da pripadne njima.

Poštovana,

Prema našem pravu staratelj nije zakonski naslednik svog štićenika. Staratelj lica koje je potpuno lišeno poslovne sposobnosti ne može naslediti ni putem testamenta jer potpuno poslovno nesposobna lica ne mogu da sastave punovažan testament. Jedini način da postanete naslednik je da štićeniku bude vraćena poslovna sposobnost pa da on onda sačini testament kojim bi Vas odredio kao naslednika. Međutim, i u ovom slučaju, zakonski naslednici štićenika bi imali pravo na nužni deo (bračni drug i deca, 1/2 od onoga što bi zakonom nasledili, ostali nasledinici 1/3 od onoga što bi im da nema testamenta pripalo).

U svakom slučaju Vi imate pravo na naknadu troškova i nagradu za staranje. Naknada troškova koje imate vezano za staranje nad štićenikom se pribavlja  štićenikovih prihoda, sredstava dobijenih od lica koja su po zakonu dužna da izdržavaju štićenika, štićenikove imovine, sredstava socijalne zaštite i iz drugih izvora. Visinu nagrade je trenutno 50% od prosečne plate u RS.

Ova materija je uređena Porodičnim zakonom i Pravilnikom o uslovima za naknadu turoškova i nagradu staratelju.

Pozdrav,

Mladi Pro Bono