Poštovani Rodjena sam u Srbiji,u mestu N ,ali sam zadnje dve i po godine u M jgde sam udata. Pre dva meseca mi je umro otac,imam rodjenog brata koji živi i radi u R vec nepunih 30 god. Naime nakon smrti oca smo ja i brat smo dobili sve po pola na sudu. Imamo i pravosnažna sudska rjesenja o nasledjivanju. Moj brat sada želi da prodamo porodičnu kucu sa pomocnim objektima i dvorištem.Ja ne želim da se to prodaje,ponudila sam mu par opcija,sve je odbila i sada želi da se obrati Sudu da nas sud fizički podjeli. Posto je kuća sa ostalim pratećim objektima fizički nedjeljiva,on kaže da u takvim slučajevima Sud preuzima prodaju,prodaje imovinu ,po veoma niskoj cijeni,a na kraju nama samo podjeli novce.Ono sto mene zanima je sljedeće…Koja su moja prava?Zasto ja ne mogu zadrzat svoju polovinu,neka on svoju proda? Šta mogu očekivat od svega ovoga?Kako i na koji način ja mogu zastititi svoju polovinu i zadrzat je,jer opet napominjem,mene nikakva prodaja ne zanima. Unaprijed zahvalna

Poštovana,

donošenjem ostavinskog rešenja Vi i Vaš brat postali ste suvlasnici stana koji ste od oca nasledili. Suvlasništvo predstavalja situaciju kada više osoba ima pravo svojine na jednoj stvari. U Vašem slučaju Vi ste vlasnik jedne ½ idelanog dela,  a Vaša sestra druge ½ idealnog dela stana. Idealni deo u ovom slučaju, znači da se procentualno zna kome i koliki deo stana pripada ali se ne zna koji tačno određeni i konkretni deo stana, kome pripada. To će se saznati tek kada se dogovorite o njegovoj fizičkoj podeli, nakon koje će se saznati ko može da uživa, koristi i raspolaže određenim, konkretnim (a ne procentualnim) delom stana,  nezavisno od ostalih suvlasnika.

Dok ne dođe do fizičke deobe, svaki suvlasnik može prodati, ne tražeći dozvolu ostalih suvlasnika, ali samo idelni deo svoga stana ( jer konkretni deo nije određen). Međutim, on će prvo morati da ga ponudi ostalim suvlasnicima (pravo preče kupovine), pa tek ako oni ne budu zainteresovani, moći će da ga proda nekom drugom licu. Ponuda se mora dostaviti preporučenim pismom i mora sadržati podatke o nepokretnosti, ceni i ostalim uslovima prodaje. Ako se suvlasnik u roku od petnest dana ne izjasni da ponudu prihvata, on će moći da je proda nekom drugom licu , ali ne pod uslovima koji su povoljniji od onih iz ponude koju je učinio suvlasnicima. Suvlasnik kome je povređeno pravo preče kupovine može u odrđenom roku podneti tužbu za poništavanje ugovora o kupoprodaji, ali istovremeno kod nadležnog suda mora položiti iznos u visini tržišne vrednosti prodatog suvlasničkog dela.

Pravo na fizičku deobu ( kojom prestaje suvlasnička zajednica i putem koje se nekretnina deli, tako da svako dobije umesto idealnog,  konkretno određen deo te nekretnine), pripada svakom suvlasniku u svako doba. Pravo suvlasnika da traži deobu čak i ne zastareva, niti se bilo koji suvlasnik ovog svog prava može odreći. Najbolje bi bilo da se suvlasnici sami među sobom dogovore o tome koji će konkretni deo nekretnine kome pripasti. Ako postoji saglasnost, suvlasnici deobu mogu da obave i sporazumom koji treba da overe kod suda. Međutim ako saglasnost i zajednički dogovor ne postoje, svaki od suvlasnika može tražiti i sprovesti fizičku deobu u sudskom vanparničnom postupku. Ukoliko je moguća fizička deoba (usled koje neće doći do znatnog smanjenja vrednosti nekretnine), sud će u ovom postupku odlučiti koji konkretan deo nekretnine će kome pripasti. Ako deoba na ovaj način ne može da se ostvari, sud će odlučiti da se nekretnina proda i dobijeni iznos podeli suvlasnicima, srazmerno njihovim udelima.