Dobar dan, da li jos moze da se podnese zahtev za isplatu protivvrednosti imovine koja je oduzeta mojoj porodici posle II svetskog rata (restitucija)? U pitanju je zemlja oduzeta eksproprijacijom mom dedi (po majci) od strane bivse vlade. Ako postoji advokatska kancelarija koja se time bavi, ja bi molila za kontakt informaciju. Hvala puno

Poštovana,

rok za predaju zahteva za restituciju trajao je dve godine i istekao je 03. marta 2014. godine.

Naime, član 42. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju (”Sl. Glasnik RS”, br. 72/2011, 108/2013, 142/2014 i 88/2015 – odluka US), koji reguliše oblast za koju se Vi interesujete, propisao je, da se Zahtev za vraćanje imovine podnosi u roku od dve godine od dana objavljivanja javnog poziva Agencije iz člana 40. stav 2. ovog zakona, na veb sajtu ministarstva nadležnog za poslove finansija. S obzirom da je Agencija za restituciju objavila javni poziv za podnošenje Zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje,  1. marta 2012. godine, dvogodišnji rok za podnošenje zahteva za restituciju istekao je kako smo prethodno i istakli 03. marta. 2014. godine.

Naravno, Vi Zahtev za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje,možete podneti i pored isteka roka za njegovo podnošenje,  jer je pisarnica u obavezi da ga primi, ali će on biti odbačen Zaključkom Agencije za restituciju o podnošenju neblagovremenog Zahteva.

Imenik advokata možete pronaći ovde.