Poštovani, ugovor sa XXX-om za internet je raskinut u oktobru 2012 godine, a dospeće naplate poslednjeg neplaćenog računa je bilo 10.9.2012. XXX je ustupio potraživanja agenciji za naplatu dugovanja, koja je od 2014-te preduzimala pozivanje telefonom i slanje opomena putem pošte 12.4.2016-te godine sam dobila pismo od njihovog advokata koji zahteva plaćanje ili ce mi poslati izvršioce. Molim Vas da mi odgovorite, da li je moje dugovanje zastarelo?

Poštovana,

 

Na zastarelost potraživanja za internet se primenjuje odredba  člana 372. Zakona o obligacionim odnosima (“Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 31/93 i “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja) kojom je propisano sledeće: “Potraživanja povremenih davanja koja dospevaju godišnje ili u kraćim određenim razmacima vremena (povremena potraživanja), pa bilo da se radi o sporednim povremenim potraživanjima, kao što je potraživanje kamata, bilo da se radi o takvim povremenim potraživanjima u kojima se iscrpljuje samo pravo, kao što je potraživanje izdržavanja, zastarevaju za tri godine od dospelosti svakog pojedinog davanja.”

Dakle, potraživanje XXX prema Vama je zastarilo istekom 3 godine od dospeća poslednjeg računa, odnosno 10.09.2015.godine.

 

Mladi Pro Bono