Radim u jednoj privatnoj mesari u XXX. Posle dve godine rada poslodavac i dalje neće da me prijavi. U međuvremenu sam ostala trudna i već sam u šestom mesecu trudnoće.To mi je treće dete po redu i pored mojih bukvalno molbi da me prijavi on uporno laže i vešto me izbegava i odlaže. Samim tim ne samo da gubim staž već i ostvarivanje prava na dve godine bolovanja od strane države. Ja više ne mogu da radim iz zdavstvenih razloga. Šta treba da preduzmem i da li uopste mogu da izdejstvujem da me prijavi i kako to da uradim? Unapred hvala….

Poštovana,

 

Svaki poslodavac je dužan da prijavi zaposlenog u roku od 3 dana od dana zaključivanja ugovora o radu. Poslodavac to može da uradi elektronskim putem ili na šalterima  nadležne filijale. Ukoliko poslodavac ne prijavi zaposlenog plaća novčanu kaznu u skladu sa Kaznenim odredbama Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014).

 

Kada poslodavac  izbegava da Vas prijavi možete da podnesete prijavu  Inspekciji rada protiv njega.  Najbolje je da odete do nadležne inspekcijske službe i da se raspitate o načinu podnošenja prijave. Načelno, ona se može podneti pismeno ili usmeno, ali najbolje je da se informište na “licu mesta”. Kada inspektor dobije Vašu prijavu pokrenuće postupak protiv Vašeg  poslodavca.

 

Mladi Pro Bono