Dobio sam poziv iz nekog suda iz Dragaša. Tamo ne po mojim saznanjima ne postoji Osnovni sud. U medijima piše da na Kosovu ima samo sedam osnovnih sudova! O čemu je tu reč. Mehmed A. iz Niša

Tačno je da u Drgašu ne psotoji osnovni sud . Postoji ogranak osnovnog suda i to na osnovu  člana 10. Zakona o sudovima , koji glasi: 

“Pored glavnog sedišta, svaki Osnovni sud ima svoje ogranke kaje su osnovane ovim zakonom. 2. Osnovni sud u Prištini ima sledeće ogranke: 2.1. ogranak u Podujevu za opštinu Podujevo; 2.2. ogranak u Gračanici za opštinu Gračanica; 2.3. ogranak u Lipljanu za opštinu Lipljan; 2.4 ogranak u Glogovcu za opštinu Glogovac. 3. Osnovni sud u Gnjilanu ima sledeće ogranke: 4 3.1 ogranak u Kamenici za opštine Kamenica i Ranilug; 3.2. ogranak u Vitini za opštine Vitina i Klokot-Vrbovac; 3.3. ogranak u Novom Brdu za opštinu Novo Brdo. 4. Osnovni sud u Prizrenu ima sledeće ogranke: 4.1. oranak u Dragašu za opštinu Dragaš; 4.2. ogranak u Suvoj Reci za opštinu Suva Reka. 5. Osnovni sud u Mitrovici ima sledeće ogranke: 5.1. ogranak u Leposaviću za opštinu Leposavić; 5.2. ogranak u Vučitrn za opštinu Vučitrn; 5.3. granak u Zubin Potoku za opštinu Zubin Potok, 5.4. ogranak u Srbici za opštinu Srbica. 6. Osnovni sud u Đakovici ima sledeće ogranke: 6.1. ogranak u Mališevo za opštinu Mališevo; 6.2. ogranak u Orahovcu za opštinu Orahovac. 7. Osnovni sud u Peći ima sledeće ogranke: 7.1. ogranak u Istoku za opštinu Istok, 7.2. ogranak u Klini za opštinu Klina, i 7.3. ogranak u Dečanima za opštine Dečane i Junik 8. Osnovni sud u Uroševcu ima sledeće ogranke: 8.1. ogranak u Kačaniku za opštine Kačanik i Đeneral Janković, i 8.2. ogranak u Štrpcu za opštinu Štrpce. 9. Ukoliko na teritoriji jedne opštine ne postoji određeni ogranak, predmeti iz ove opštine potpadaju pod nadležnošću glavnog sedišta Osnovnog suda. 10. Ukoliko na teritoriji jedne opštine ne postoji ogranak Osnovnog suda, u tom slučaju ova opština može, odlukom Skupštine Opštine, da zahteva od Sudskog saveta Kosova da osnuje ogranak unutar njene teritorije ili isti bude pod nadležnošću Osnovnog suda ili geografski najbližeg ogranka suda. 11. Sudski savet Kosova izrađuje i proglašava uredbe za usklađivanje ovog člana sa članom 1.3 Aneksa IV Sveobuhvatnog predloga za rešenje statusa.”