Poštovanje, bio sam u vanbračnoj zajednici XX godina. Na placu i uz kuću koja se vodi na ženinog oca smo žena i ja dozidali kuću za nas. Pošto smo se razišli ja sam otišao, da li ja imam prava na polovinu ili neki deo od toga što smo mi dozidali? Hvala

Poštovani,
Kako kaže Porodični zakon(“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005, 72/2011 – dr. zakon i 6/2015), I to čl. 4 vanbračni partneri imaju prava i dužnosti supružnika pod uslovima određenim ovim zakonom. To bi značilo da je vanbračna zajednica u očima zakonodavca izjednačena sa bračnom. Dalje, čl. 191 predviđa da imovina koju su vanbračni partneri stekli radom u toku trajanja zajednice života u vanbračnoj zajednici predstavlja njihovu zajedničku imovinu, kao I da se na imovinske odnose vanbračnih partnera shodno primenjuju odredbe ovog zakona o imovinskim odnosima supružnika. Obzirom da je zajednica života prestala možete tražiti deobu zajedničke imovine, koja može biti sporazumna u obliku javnobeležničke potvrđene isprave(čl. 179) ili sudska u slučaju da samo ne možete da se dogovorite(čl. 180). Puno sreće!
S poštovanjem,
Mladi Pro Bono