Da li sleduje naknada putnih troškova i za vreme godišnjeg odmora? Hvala na odgovoru.

Poštovani,
Kako niste jasno postavili pitanje pretpostavićemo da ste mislili na troškove prevoza za dolazak I odlazak sa mesta rada. U tom slučaju, kako pomenuti trošak ne predstavlja zaradu(po čl. 105 Zakona o radu((“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014)) nemate ni pravo na naknadu.
S poštovanjem,
Mladi Pro Bono