Poštovani, dobila sam obavestenje i Aneks Ugovora o radu o prelasku sa punog radnog vremena na skraćeno radno vreme od 4 sata, kao tehnoloski višak. Interesuje me da li je poslodavac u obavezi da mi isplati otpremninu za ta četiri sata, koja su mi sada uskraćena. Hvala. Srdačan pozdrav

Poštovana,

Vi nemata prava ni na kakvu naknadu u Vašem slučaju.

Mladi Pro Bono