Poštovani! Moja prijateljica, nije imala dece, a iznenadno je umrla. Pojavljuje se testament da vilu ostavlja kućnoj pomoćnici i puno drugoga. Testament je pisan latinicom (moja prijateljica nije znala latinicu, znači nije ga mogla pročitati). Takođe potpis nije njen. Potpisan je od 2 svedoka, samo ime i prezime, bez matičnog broja i adrese. Testament nije overen u sudu. Stoji pečat nekog advokata isto bez potpisa. Šta da radimo? Parnicu vodi osoba koja je potpisala kao svedok, advokat i “NASLEDNICA” se ne pojavljuju. Kako možemo utvrditi tačnost potpisa?

Poštovana,

Što se tiče testamenta – njegove forme i sadržine, na osnovu činjenica koje ste izneli vrlo je verovatno da se radi o takozvanom alografskom testamentu. Forme zaveštanja su regulisane Zakonom o nasleđivanju (“Sl. glasnik RS”, br. 46/95, 101/2003 – odluka USRS i 6/2015). Konkretno, ova forma testamenta uređena je članom 85.

Naime, radi se o pisanom testamentu koji se sastavlja pred svedocima. Osavilac sastavi testament i potpiše ga pred svedocima. Može da ga sastavi sam ili da sastavljanje poveri drugom licu, na primer advokatu. Da bi forma bila ispunjena neophodno je da ostavilac pred svedocima prizna testament za svoj. Na testament se pored ostavioca potpisuju i svedoci. Da bi testament bio punovažan ostavilac mora moći da ga pročita. Što znači ako Vaša prijateljica nije znala latinicu, a testament je recimo za nju advokat ovakav testament će biti ništav. Kada je testament ništav prema članu 163. smatra se da nikad nije ni bio sastavljen.

O veštačenju potpisa možete pročitati u sledećem tekstu:

https://www.besplatnapravnaedukacija.rs/prilozi-saradnika/otkrivanje-falsifikovanih-potpisa/

 

Mladi Pro Bono