Interesuje me kakva je kazna za prekršaj po članu 332. stav 1. tacka 6. Zakona o bezbednosti saobraćaja?

Poštovani, kazna predviđena za prekršaj iz člana 332. stav 1. tačka 6. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – odluka US i 55/2014) je novčana kazna u iznosi od 6.000,00 dinara do 20.000,00 dinara. Tačnu kaznu utvrđuje sud svojom odlukom u ovom okviru koji je predeviđen zakonom. 

Mladi Pro Bono