U julu 20XX. godine na Exitu pao sam sa 1 ekserom i 0,6g spida. Još uvek mi ništa ne stiže i zanima me kakva kazna može biti za to? Drug je isto to veče pao sa 0,2g spida i njemu je stiglo da plati XX.000. Plašim se jer za mene i dalje ništa ne stiže, pa me interesuje kakva kazna može biti?

Krivični zakonik (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014)

Neovlašćeno držanje opojnih droga

Član 246a

(1) Ko neovlašćeno drži u manjoj količini za sopstvenu upotrebu supstance ili preparate koji su proglašeni za opojne droge,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine, a može se osloboditi od kazne.

(2) Učinilac dela iz stava 1. ovog člana koji otkrije od koga nabavlja opojnu drogu može se osloboditi od kazne.

(3) Opojne droge oduzeće se.

Poštovani, krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga pretpostavlja da se opojna droga drži za sopstvenu upotrebu. Da li se opojna droga drži za sopstvenu upotrebu,procenjuje se u zavisnosti od okolnosti konkretnog slučaja. U tom smislu sudovi,po pravilu u obzir uzimaju sledeće okolnosti:da li je učinilac krivičnog dela zavisnik od upotrebe opojne droge, o kojoj vrsti i količini opojne droge je reč i na koji način se opojna droga drži. Propisana kazna je novčana kazna ili zatvor do 3 godine, a takođe postoji mogućnost oslobođenja od kazne. Visina kaznenih poena zavisi od visine zaprećene kazne zatvora, što u ovom slučaju znači najmanje 100.000 dinara(jer je propisana kazna zatvora do tri godine).

S poštovanjem,

 eKlinika ProBona i Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu