Otac mi poklanja automobil. Da bih ga preveo na sebe moram da odradim ugovor o poklonu, pa me interesuje kako se obračunava porez? Hvala

Poštovani, prema članu 21. Zakona o porezima na imovinu Republike Srbije ( “Sl. glasnik RS” br. 26/2001, “Sl. list SRJ”, br. 42/2002 – odluka SUS i “Sl. glasnik RS” 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US, 47/2013 i 68/2014 – dr. zakon) porez na poklon je oslobođen naslednik prvog naslednog reda, supružnik i roditelj ostavioca, odnosno poklonoprimac prvog naslednog reda i supružnik poklonodavca. S obzirom na to da ste Vi kao poklonoprimac u odnosu na Vašeg oca u prvom naslednom redu, oslobođeni ste od plaćanja poreza na poklon.

S poštovanjem,

eKlinika ProBona i Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu