Razvedena sam već četiri godine. Muž mi ne daje alimentaciju, a sa njim imam troje dece. On je trenutno nezaposlen. Da li postoji mogućnost da naplatim alimentaciju i kako? Unapred zahvalna

Poštovana,

Ukoliko je prilikom razvoda braka bila utvrđena obaveza plaćanja aimentacije, prema Krivičnom zakoniku (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) neplaćanje izdržavanja predstavlja krivično delo.

Članom 195 je predviđeno:

(1) Ko ne daje izdržavanje za lice koje je po zakonu dužan da izdržava, a ta dužnost je utvrđena izvršnom sudskom odlukom ili izvršnim poravnanjem pred sudom ili drugim nadležnim organom, u iznosu i na način kako je to odlukom odnosno poravnanjem utvrđeno,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.

(2) Neće se kazniti učinilac dela iz stava 1. ovog člana, ako iz opravdanih razloga nije davao izdržavanje.

(3) Ako su usled dela iz stava 1. ovog člana nastupile teške posledice za izdržavano lice,

učinilac će se kazniti zatvorom od tri meseca do tri godine.

(4) Ako izrekne uslovnu osudu, sud može odrediti obavezu učiniocu da izmiri dospele obaveze i da uredno daje izdržavanje.

Možete podneti tužbu nadležnom sudu protiv bivšeg muža zbog krivičnog dela nedavanja izdržavanja. Kada sud bude doneo presudu, tj. kad ona postane pravosnažna, presuda predstavlja izvršnu ispravu na osnovu koje možete tražiti prinudno izvršenje.

Međutim, ukoliko priikom razvoda nije bila utvrđena obaveza plaćanja izdržavanja, možete se obratiti sudu za ostvarivanje ovog prava. U ime maloletnog deteta sudski postupak pokreće drugi roditelj/usvojitelj ili centar za socijalni rad. Sud će u postupku utvrditi da li strana koja traži izdržavanje zaista i ima pravo na njega, da li strana od koje se traži izdržavanje zaista ima obavezu da ga pruži. Ako ustanovi da su svi zakonski uslovi za izdržavanje ispunjeni, sud će odrediti iznos, trajanje i način izdržavanja.

S poštovanjem,

eKlinika ProBona i Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu