Posle očeve smrti imovina se podelila na nas četvoro ali nije određeno kome šta pripada već smo se na sudu prihvatili svog dela. Pošto bih želela da imam svoj deo kako bih plaćala svoj porez i obaveze a ne drugih naslednika, zanima me šta treba da uradim da bih odvojila svoju četvrtinu jer drugi naslednici ne žele to jer nisu u stanju da plaćaju svoje obaveze. S postovanjem

Poštovana,

Na osnovu Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa, ukoliko ne možete da se sporazumete o podeli imovine sa ostalim suvlasnicima, možete tražiti od suda da tu podelu izvrši (član 16 pomenutog Zakona).

Bez obzira da li je imovina podeljena ili ne, svi suvlasnici su dužni da učestvuju u troškovima korišćenja, upravljanja i održavanja te imovine i Vi takođe možete da zahtevate od suda da naloži suvlasnicima da učestvuju u troškovima koje snosite, srazmerno svom udelu (član 15).

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono