Poštovani! Živeli smo u vanbračnoj zajenici i dobili smo sina. Nakon 11 meseci smo prestali živeti zajedno. Dete je ostalo sa mnom a otac je plaćao hranu i odeću za dete i to i sada radi. Ja sam nakon našeg raskida počela živeti sa drugim čovekom. Veza je trajala 4 godine i sada vise nismo zajedno. Imam li ja pravo sada da tražim alimentaciju od oca mog sina, pošto mi je plata mala i sada živim sama sa detetom koje sad ima 7 godina?

Poštovana,

Ne možete tražiti alimentaciju, jer Porodični zakon, član 167, stav 3 i stav 4 propisuju sledeće:

Izdržavanje supružnika prestaje i kada poverilac izdržavanja sklopi novi brak odnosno vanbračnu zajednicu.

Supružnik čije je pravo na izdržavanje jednom prestalo ne može ponovo ostvariti pravo na izdržavanje od istog supružnika.

Dete u svakom slučaju ima pravo na izdržavanje od strane oca sve do punoletstva ili do 26 godine, prema mogućnosti roditelja koji daje izdržavanje, ukoliko je na redovnom školovanju.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono