Pošto mi je otac preminuo, a nije ostavio testament, interesuje me kakva prava imaju venčana supruga i dva sina?

Poštovani,

Prema Zakonu o nasleđivanju (“Sl. glasnik RS”, br. 46/95, 101/2003 – odluka USRS i 6/2015), s obzirom da Vaš otac nije ostavio testament primeniće se pravila o zakonskom nasleđivanju. Na osnovu njih, u krug zakonskih naslednika spadaju njegovi potomci, njegovi usvojenici i njihovi potomci, njegov bračni drug, njegovi roditelji, njegovi usvojioci, njegova braća i sestre i njihovi potomci, njegovi dedovi i babe i njihovi potomci i njegovi ostali preci. Nasleđuje se po naslednim redovima tako da naslednici bližeg naslednog reda isključuju iz nasleđa naslednike daljeg naslednog reda (član 8.). Prvi nasledni red čine ostaviočev bračni drug i ostaviočevi potomci koji nasleđuju na jednake delove (član 9.). U ovom slučaju će ostaviočeva supruga i njegova deca dobiti po trećinu zaostavštine.

S poštovanjem,
Mladi Pro Bono