Poštovani, želim da kupim nekretninu koju prodaju naslednici, 5 njih, svi su saglasni i imaju nasledna rešenja, ali nisu upisani u katastar. Da li mogu izvršiti prenos nekretnine iako oni nisu upisani u katastar?

Poštovani, shodno članu 85. stav 2. Zakona o državnom premeru i katastru (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2009, 18/2010, 65/2013 i 15/2015 – odluka US) upis se dozvoljava i protiv lica koje nije upisani prethodnik, ako se uz zahtev prilože isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet između lica protiv kojeg se traži upis i upisanog prethodnika.

U konkretnom slučaju se pravni kontinuitet dokazuje ostavinskim rešenjem kojim se prodavci oglašavaju naslednicima nepokretnosti. Bićete dužni da uz zahtev za uknjižbu podnesete i pomenuto ostavinsko rešenje, kako bi ste dokazali da su prodavci pravni sledbenici lica koje je u katastru upisano kao vlasnik nepokretnosti.

Mladi Pro Bono