Poštovani, u braku sam godinu dana i imam kćerku od sedam meseci. Suprug i ja se razvodimo i sa bebom sam došla kod svojih roditelja. Zanima me, u slučaju da sud poveri majci dete na čuvanje, na koji način i koliko često bi otac ostvarivao kontakt sa bebom? Da li bi to bilo u mom prisustvu ili mu bilo dozvoljeno da je vodi kod sebe i na koliko vremenski? Veliko hvala, unapred

Poštovana,

Na osnovu Porodičnog zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005, 72/2011 – dr. zakon i 6/2015), roditelji imaju pravo i dužnost da se staraju o detetu, što podrazumeva, čuvanje, vaspitavanje, zastupanje, obrazovanje, podizanje itd. Isto tako, u slučaju razvoda braka, dete ima pravo da održava kontakt sa roditeljem sa kojim ne živi. Međutim, to pravo može biti ograničeno jedino sudskom odlukom, kada sud proceni da je to u najboljem interesu deteta. Sud će tako odlučiti ukoliko postoje razlozi da se roditelj potpuno ili delimično liši roditeljskog prava ili u slučaju nasilja u porodici.
Takođe, sud, u zavisnosti od slučaja, može doneti odluku o zajedničkom ili samostalnom vršenju roditeljskog prava. Ukoliko donese odluku da dete poveri Vama i da Vi samostalno vršite roditeljsko pravo, drugi roditelj ima obavezu da izdržava dete i pravo na lični kontakt sa njim. Tom prilikom će sud, prema slobodnoj proceni, utvrditi sve detalje kao što su koliko često, kada i pod kojim uslovima roditelj može ostvarivati kontakt sa detetom.

S poštovanjem,
Mladi Pro Bono