Dobar dan. Interesuje me, pošto sam se našao u situaciji da sam morao da tužim majku za izdržavanje, da li je ona onda dužna da mi šalje novac za izdržavanje, tj. kolike su šanse da sud donese takvu odluku? Meni je 16 godina i ništa mi nije slala. Živi u Švajcarskoj. Takođe me interesuje ko plaća sudske troškove i ako sud donese presudu u moju korist da li će ona morati da mi plaća mesečno izdržavanje do kraja mog školovanja? Hvala u napred!

Poštovani,

Prema Porodičnom zakonu (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005, 72/2011 – dr. zakon i 6/2015), roditelj može biti potpuno lišen vršenja roditeljskog prava ukoliko zloupotrebljava ili grubo zanemaruje svoje dužnosti. Grubo zanemarivanje podrazumeva da se roditelj ne stara o detetu, ili izbegava da izdržava dete i da sa njim održava lični kontakt. Kada se roditelj liši roditeljskog prava ostaje jedna dužnost za roditelja, a to je izdržavanje deteta. Roditelj je dužan da dete izdržava sve do njegovog punoletstva ili ukoliko dete nastavi da se redovno školuje onda i nakon punoletstva, tačnije do završetka školovanja.
Na osnovu zakona o parničnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011, 49/2013 – odluka US, 74/2013 – odluka US i 55/2014), prema članu 153. Stranka koja u celini izgubi parnicu je dužna da protivnoj stranci naknadi troškove.

S poštovanjem,
Mladi Pro Bono