Poštovani, osudjen sam na 2 godine zatvora zbog razbojništva. Kaznu sam odležao od 2006. do 2008. godine. Pre i posle kazne nisam imao sukob sa zakonom. Interesuje me kako i na koji način kazna može da se izbriše iz dosijea jer mi traže potvrdu iz MUP-a zbog radnog odnosa? Unapred hvala!

Poštovani,

Prema Krivičnom zakoniku (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014), a na osnovu odredaba o rehabilitaciji (član 97. I 98.), postoje zakonska i sudska rehabilitacija. Na Vaš slučaj će se primeniti odredba o zakonskoj rehabilitaciji ukoliko pre osude na koju se odnosi rehabilitacija niste bili osuđivani ili ukoliko ste se po zakonu smatrali neosuđivanim. Zakonska rehabilitacija će nastupiti ukoliko u roku od 10 godina od dana kada ste kaznu izdržali, ne učinite novo krivično delo.

S poštovanjem,
Mladi Pro Bono