Moj deda je umro pre nekoliko meseci i sem mog oca nema više dece. Zanima me, da li i moja pokojna majka ima neko pravo na deo imovine? Majka i otac su bili u braku 27 godina.

Poštovani,

Na osnovu Zakona o nasleđivanju (“Sl. glasnik RS”, br. 46/95, 101/2003 – odluka USRS i 6/2015), prema članu 8. u prvi zakonski nasledni red ulaze ostaviočevi potomci i njegov bračni drug.
Iz navedenog mogu da zaključim da ste jedini naslednici Vaš otac I Vi, s obzirom da Vaš deka nije imao drugih potomaka. Vaša pokojna majka na osnovu zakona ne može biti naslednik, osim u slučaju da je Vaš deka ostavio testament u kojem je deo nasledstva prepisao njoj.

S poštovanjem,
Mladi Pro Bono