Poštovani, Molim Vas da mi odgovorite na pitanje! Naime, ostao sam bez majke pre 3 godine koja je zivela u Crnoj Gori. Da li moj otac ima prava na njenu imovinu tj. njenu kuću koja je inače u kompletnom vlasništvu njene majke, tj. moje bake? U kući pored moje bake zivi i moj ujak! Srdačan pozdrav

Poštovani,

S obzirom da je kuća u vlasništvu Vaše bake, nakon njene smrti, prema odredbama o nasleđivanju, pravo da je naslede imaju njeni potomci i njen bračni drug (prvi zakonski nasledni red, član 11). Na osnovu rečenog, mogu da zaključim da bi u tom slučaju naslednici bili Vi i Vaš ujak. Prema Zakonu o nasleđivanju Republike Crne Gore, “Službeni list Crne Gore, broj 74/2008” Vaš otac ne polaže pravo na nasleđe, osim u slučaju da Vaša baka ne sastavi testament u kojem bi kao jednog od naslednika navela i Vašeg oca.

S poštovanjem,
Mladi Pro Bono