Pitanje: Nakon razvoda prva žena je ostala da živi u mojoj kući, odnosno u kući mog oca, (pre razvoda je tu zivela 10 godina), a odbija da ode u svoju porodičnu kuću. Nakon sudske presude ja imam obavezu samo da joj isplaćujem alimentaciju. Ona ne plaća ni struju ni komunalije. Da li smem da je izbacim iz svoje kuće, jer je situacija nepodnošljiva, s obzirom da sam se oženio drugi put i dobio još jedno dete? Kako mogu da rešim ovu situaciju i šta smem da preduzmem? Unapred zahvalan.

Poštovani,

Vaš otac kao vlasnik kuće  ima pravo da od policije zatraži da interveniše povodom uznemiravanja njegove imovine.

Vaš otac može i podneti tužbu sudu kojom bi zahtevao da prestane uznemiravanje i naknadu eventualne štete, na osnovu Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa, član 42, koji određuje sledeće:  „Ako treće lice neosnovano uznemirava vlasnika ili pretpostavljenog vlasnika na drugi način a ne oduzimanjem stvari, vlasnik, odnosno pretpostavljeni vlasnik, može tužbom zahtevati da to uznemiravanje prestane. Kada je uznemiravanjem iz stava 1. ovog člana prouzrokovana šteta, vlasnik ima pravo da zahteva naknadu štete po opštim pravilima o naknadi štete. Pravo na podnošenje tužbe iz stava 1. ovog člana ne zastareva.“

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono