Poštovani, radim kao lekar u Domu Zdravlja X, moje radno vreme je 36 sati nedeljno jer sam psihijatar pa imam beneficirano radno vreme. Pošto se radi 7 sati dnevno (radno vreme od 7-14, i od 13-20h), to znači da je moje realno radno vreme 35 sati nedeljno, pa nedeljno imam sat manje od propisanih sati zbog čega jednom u svake 4 nedelje radim subotom (iako bi trebalo samo 4 sata, koliko mi nedostaje, ja radim 7 sati). Dakle, radna subota ne spada u dežurstvo, prekovremeni rad, pripravnost niti preraspodelu radnih sati, već je to moj redovni radni dan (kao sreda, petak….bilo koji redovni radni dan u mesecu). Najnoviji zahtev firme (podržan pravnom službom koja tvrdi da to tako po zakonu mora biti) jeste da ukoliko ta subota pada u drzavni praznik ili verski praznik– ne radi se tada (da nas ne bi isplaćivali) već – mora da se nadoknadi neke druge radne subote?!?! Moje je pitanje sledeće: ako normalni radni dan, na primer četvrtak padne na praznik, i ne nadoknađuje se nekog drugog dana, zašto bi se moj normalni radni dan, subota nadoknađivao?! Da li je moguće da moram da nadoknadim radno vreme koje pada u vreme praznika – neki drugi vikend?! I po kom zakonu je to tako?! Molim za odgovor! Hvala!

Poštovani,

Prema Posebnom kolektivnom ugovoru za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, član 35, stav 1- 3:

(1) Poslodavac utvrđuje raspored radnog vremena zaposlenog za period od četiri nedelje (mesecdana).

(2) Raspored radnog vremena zaposlenog se objavljuje najmanje deset dana pre primene.

(3) Izuzetno od st. (1) i (2) ovog člana, raspored radnog vremena zaposlenog može biti promenjenu slučajevima koji se ne mogu unapred predvideti.

Dakle, poslodavac ima pravo da organizuje radno vreme na način kako on smatra za shodno sve dok zaposlenom ne uskraćuje dnevni odmor od najmanje 12 časova neprekidno u okviru 24 časa niti nedeljni odmor od najmanje 24 časa neprekidno.

Ukoliko je prema ovom rasporedu Vama unapred određena subota kao radni dan, a u tu subotu je neradni praznik, nema zakonskog osnova da se ta subota nadoknađuje ništa više nego što bi imalo osnova da se nadoknadi bilo koji drugi radni dan.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono