Poštovani, otac mi je preminuo u decembru 2014. godine. Ja bolujem od multiple skleroze od svoje 24. godine. Nikada nisam bila u radnom odnosu, niti sam prijavljena u Službi za zapošljavanje. Vodim se kao redovan student na državnom fakultetu. Pokojni otac od dece ima samo mene. Živeli smo sami i on me je izdržavao do smrti. Interesuje me da li imam paravo na porodičnu penziju, kome da se obratim i šta bi od dokumentacije trebala da priložim. Hvala unapred!

Poštovana,

Prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, da biste dobili porodičnu penziju potrebno je da postoje sledeći uslovi:

– da je Vaš otac bio osiguranik u smislu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju sa najmanje 5 godina staža osiguranja (kolokvijalno rečeno da mu je uplaćivan doprinos za  penzijsko i invalidsko osiguranje najmanje 5 godina) ili da je već bio korisnik penzije (starosne, prevremene ili invalidske)- član 27;

– da ste vi na školovanju (kao što jeste)- u tom slučaju možete primati penziju do završetka školovanja a najkasnije do navršene 26 godine- član 31, stav 2, tačka 2;

– međutim, ukoliko ste nesposobni za samostalan život i rad, možete primati penziju dok ta nesposobnost traje ukoliko Vas je otac izdržavao do svoje smrti i ukoliko je nesposobnost za rad nastala pre njegove smrti- član 31, stav 4;

Pravo možete da ostvarite kod Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO fond) i oni su dužni da Vam u postupku pružaju stručnu pomoć, tako da sva obaveštenja vezana za potrebnu dokumentaciju i sam tok postupka možete dobiti kod njih.

S najboljim željama,

Mladi Pro Bono