Poštovani, Obraćam Vam se jer me je zadesio težak problem sa motociklom tj. majstorom motocikla. Odvezao sam motor iz xXx u servis u XxX gde je konstatovan kvar i njegova cena. Prvo je bilo reči o par stotina eura pre nego što sam motocikl odvezao a zatim nakon dijagnostike kvara 500e. Svih 500e sam odmah isplatio majstoru da bi mogao da poruči delove i sve ostalo što mu je potrebno. Nakon završetka radova majstor me je pozvao i rekao da sada ta ista stvar košta 800e i kao razloge poskupljenja naveo benzin, filter itd. iako sam mu ja za sve to već dao pare. Nakon teških rasprava cifra je (bez ikakvih dodatnih radova) dostigla 1100e. Ja ne želim da placam nečiji bezobrazluk i to za ovoliki novac. Ovo je prevršilo svaku meru. Da li ja motocikl mogu od njega da preuzmem a da ne plaćam ovaj bezobrazluk? Da li je pravo na mojoj strani? Hvala najlepše na odgovoru….

Poštovani,

Na osnovu onoga što ste u pitanju naveli, pravo jeste na Vašoj strani.

Majstor i Vi ste postigli dogovor o opravci motocikla što predstavlja ugovor o delu koji je regulisan u Zakonu o obligacionim odnosima (član 600 pa na dalje, što možete pogledati u linku koji je dat).

Prema odredbama ZOO koje se odnose na ovaj ugovor:

– poslenik (u ovom slučaju majstor) je dužan predati naručiocu izrađenu ili opravljenu stvar;

– naknada se određuje ugovorom, ako nije određena obaveznom tarifom ili kojim drugim obaveznim aktom a ako naknada nije određena, utvrdiće je sud prema vrednosti rada, prema normalno potrebnom vremenu za takav posao, kao i prema uobičajenoj naknadi za tu vrstu rada (član 623);

– ako je naknada ugovorena na osnovu proračuna sa izričitim jemstvom poslenika za njegovu tačnost (u ovom slučaju ukoliko Vam je majstor izričito tvrdio da cena neće preći dogovorenu sumu), on ne može da zahteva povećanje naknade čak i ako je u posao uložio više rada i ako je izvršenje posla zahtevalo veće troškove nego što je bilo predviđeno a ako je naknada ugovorena na osnovu proračuna bez izričitog jemstva poslenika za njegovu tačnost, pa se u toku rada prekoračenje proračuna pokaže neizbežnim, poslenik mora o tome bez odlaganja obavestiti naručioca, inače gubi svako potraživanje zbog povećanih troškova (član 624).

Prema svemu navedenom Vi imate pravo da tražite od majstora da ispuni svoj deo ugovora, odnosno da Vam preda motocikl. Svoje pravo, u krajnjoj liniji, možete ostvariti i sudskim putem.

Uzmite u obzir da će obe strane u eventualnom sporu morati da dokažu svoje tvrdnje, ispravama, svedocima, suočavanjem ili na drugi način.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono