Poštovani, moje pitanje za Vas je: Moj otac ima nas, tri ćerke i pozamašnu imovinu koju je nasledio od dede, a koju ne obrađuje i ne koristi. Nas tri smo se dogovorile da ništa ne diramo dok je on živ što se ispostavilo kao greška, jer je on sve prepisao nekoj ženi ugovorom o doživotnom izdržavanju pa me interesuje da li mi imamo kakva prava na dedovinu? Hvala

Poštovani,
Zakon o nasleđivanju(“Sl. glasnik RS”, br. 46/95, 101/2003 – odluka USRS i 6/2015) I to čl. 203 je predvideo da na zahtev zakonskih naslednika primaoca izdržavanja, sud može poništiti ugovor o doživotnom izdržavanju ako zbog bolesti ili starosti primaoca izdržavanja ugovor nije predstavljao nikakvu neizvesnost za davaoca izdržavanja. Zakonski naslednici mogu poništaj ugovora zahtevati u roku od jedne godine od dana saznanja za ugovor, a najkasnije u roku od tri godine od dana smrti primaočeve. Rok od jedne godine ne može početi da teče pre smrti primaočeve.
S poštovanjem,
Mladi Pro Bono