Imam jednu nedoumicu. Da li je neplaćeno odsustvo kao institut predviđen Zakonom o radu isto što i Mirovanje radnog odnosa, pošto je poslodavac obavezan da uplaćuje doprinose za zdravstveno osiguranje kod neplaćenog odsustva, a ostala mu prava miruju.. a Mirovanjem prava iz radnog odnosa miruju sva prava, pa i zdravstveno. npr. na period od godinu dana? Hvala puno!

Poštovani,

Mirovanje radnog odnosa i neplaćeno odsustvo nije isto, s tim da kod neplaćenog odsustva kao posledica se javlja mirovanje radnog odnosa. Razlike postoje u tome što neplaćeno odsustvo nije zakonsko pravo već diskreciona sloboda poslodavca, dok do mirovanje radnog odnosa dolazi u zakonom propisanim slučajevima. U našem pravu to je propisano članom 79 Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014). Takođe, kod neplaćenog odsustva miruju sva prava i obaveze iz radnog odnosa osim ako za pojedina prava nije zakonom, opštim aktom ili ugovorom o radu drugačije određeno. Drugačije je u pogledu obaveznog zdravstvenog osiguranja, pošto je poslodavac obveznik doprinosa za zaposlene za vreme neplaćenog odsustva. Kod mirovanja radnog odnosa miruju sva prava i obaveze koja se stiču na radu i po osnovu rada.

S poštovanjem,

eKlinika ProBona i Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu