U braku sam skoro tri godine. Imam dete od tri meseca. Zanima me kako da tužim venčanog supruga za alimentaciju deteta. Ja živim u Srbiji tu sam se i porodila a on u XXX živi i radi. Napustio me u X mesecu trudnoće i od tada se uopste neće da se javi samo je priznao dete.

Poštovana,

Prema Porodičnom zakonu pravo na izdržavanje imate i Vi i Vaše dete.

Član 151 propisuje: Supružnik koji nema dovoljno sredstava za izdržavanje, a nesposoban je za rad ili je nezaposlen, ima pravo na izdržavanje od drugog supružnika srazmerno njegovim mogućnostima. Nema pravo na izdržavanje supružnik koji je u vreme sklapanja ništavog ili rušljivog braka znao za uzrok ništavosti odnosno rušljivosti. Nema pravo na izdržavanje supružnik ako bi prihvatanje njegovog zahteva za izdržavanje predstavljalo očiglednu nepravdu za drugog supružnika.

Član 153: Majka deteta koja nema dovoljno sredstava za izdržavanje ima pravo na izdržavanje od oca deteta za vreme od tri meseca pre porođaja i godinu dana posle porođaja. Nema pravo na izdržavanje majka ako bi prihvatanje njenog zahteva za izdržavanje predstavljalo očiglednu nepravdu za oca.

Član 154: Maloletno dete ima pravo na izdržavanje od roditelja.

Pravo na izdržavanje se ostvaruje tužbom. Tužbu možete podneti sudu na čijem području Vaš muž ima prebivalište ili sudu na čijem području se nalazi Vaše prebivalište ili prebivalište Vašeg deteta (u zavisnosti da li tražite izdržavanje za sebe ili u ime deteta; pošto dete živi sa Vama i Vi i ono imate isto prebivalište pa se u svakom slučaju možete obratiti tom sudu) (Zakon o parničnom postupku, član 43).

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono