Poštovani, u januaru 2013 godine moje domaćinstvo je bilo bez napajanja električnom energijom 15 dana i usled toga pretrpio sam određenu štetu. Interesuje me u kom roku ja mogu da tražim da mi se šteta nadoknadi? Napominjem da je do prekida u napajanju došlo zbog pada četiri stuba i da sam svakodnevno se obraćao nadležnima. Hvala

Poštovani,

Odgovor na Vaše pitanje pruža član 376, stavovi  1 i 2 Zakona o obligacionim odnosima, koji glase:

(1) Potraživanje naknade prouzrokovane štete zastareva za tri godine od kad je oštećenik doznao za štetu i za lice koje je štetu učinilo.

(2) U svakom slučaju ovo potraživanje zastareva za pet godina od kad je šteta nastala.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono