Dobro vece. Interesuje me kako mogu da zaštitim svoju imovinu, koja nije podeljena, ima nas više, od komšije koji ugrožava i zauzima naš posed, imovina nije podeljena jer nismo u dobrim odnosima, a komšija to koristi i zauzeo je deo zemlje gde je napravio parking za auto, obraćala sam se komunalcima, nije u njihovoj nadležnosti, u čijoj jeste jer ja nemam para za advokata, ne radim nigde.

Poštovana,

Prema Zakonu o osnovama svojinskopravnih odnosa, članovi 42 i 43 Vam daju pravo da kao suvlasnik ili zajednički vlasnik podnesete sudu tužbu za zaštitu svojine na celoj stvari, kojom biste tražili da uznemiravanje Vašeg prava svojine prestane a ukoliko je nastala neka šteta i da se ona nadoknadi.

Nadležan je sud na čijem području se nalazi uzurpirana imovina.

Ukoliko pokrenete postupak možete podneti predlog za oslobađanje od troškova postupka i za besplatnu pravnu edukacija (besplatnog advokata), a sud može odlučiti da Vas oslobodi troškova, ako proceni da za to ima osnova posle razmatranja činjenica i dokaza koje ste naveli u predlogu (članovi 168- 170 Zakona o parničnom postupku).Ako izgubite spor ipak ćete biti dužni da snosite izdatke suprotne strane.

Predlažemo da se u Vašoj opštini potražite savet, jer je opština na osnovu Ustava (član 67) i Zakona o lokalnoj samoupravi (član 20, tačke 28 i 31) dužna da pruža besplatnu pravnu edukacija u slučajevima kada je to propisano zakonom.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono