Pre više od xx godina umro mi je deda. Mojoj majci i ujaku je prepisao po pola zemlju, a do dana današnjeg zemlja nije podeljena. Sad sam ja nasledio majku, a ujak se osilio i bez ikakvog prava me tera sa mog poseda. Zanima me, pošto nista nije ispunio u dogovoru za izdržavanje, kakva su moja prava. On živi u xxx a ja i njegov deo održavam preko 23 godine. Hvala unapred.

Poštovani,

Na osnovu Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa, Vi imate pravo da prodate svoj deo nepokretnosti (član 14, stav 2 Zakona; time bi lice kome ste prodali postalo suvlasnik sa Vašim ujakom umesto Vas) kao i da zahtevate od suda da podeli nepokretnost, na Vaš i ujakov deo, ukoliko sami ne možete da se sporazumete oko deobe (član 16).

Što se tiče održavanja, suvlasnici su dužni da zajednički snose troškove korišćenja, upravljanja i održavanja stvari u susvojini, srazmerno svojim udelima, tako da Vi imate pravo da Vam se nadoknadi deo troškova koje ste imali u vezi sa održavanjem nepokretnosti (član 15, stav 6 Zakona o osnovama svojinsko pravnih odnosa).

Što se tiče izdržavanja iz Vašeg pitanja ne možemo da zaključimo na šta tačno mislite, pa bez dodatnih informacija ne bismo mogli ništa više da Vam odgovorimo.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono