Poštovani, 2012. godine sam napravio krivično delo član 344 stav 2. Tada sam bio maloletan, imao sam suđenje i dobio sam sudsku opomenu. Pre početka sudjenja u policiji mi je otvoren dosije. Zanima me da li se taj dosije briše i zanima me da li mogu da izvadim potvrdu da nisam osuđivan.

Poštovani,

Ako u periodu od jedne godine posle od dana pravosnažnosti sudske opomene niste učinili drugo krivično delo, nastupa zakonska rehabilitacija, kojom se smatra da ste neosuđivani i kojom prestaju sve pravne posledice presude- član 97 i član 98 Krivičnog zakonika.

Građanima se na njihov zahtev mogu davati podaci o osuđivanosti i neosuđivanosti- član 102, stav 5 KZ- a.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono