Saobracajni prekrsaj za član 332, stav 41 Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Koji je ovo prekrsaj?

Poštovani,

U pitanju je član 332, stav 41 Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima koji se odnosi na član 97, stav 3 ukoliko sa sobom vodi dete mlađe od 12 godina. Član 97, stav 3 kaže da je, na pešačkom prelazu, na kome saobraćaj nije regulisan svetlosnim saobraćajnim znacima ni znacima koje daje policijski službenik, pešak dužan da se pre stupanja na pešački prelaz, prethodno uveri da može da pređe na bezbedan način, tako da stupanjem na kolovoz ne ugrožava bezbednost saobraćaja. Novčana kazna za ovaj prekršaj iznosi od 6.000 do 20.000 dinara.

S poštovanjem,
Mladi Pro Bono