Uhvaćen sam sa 2.2 promila alkohola u krvi pre godinu dana, pa me interesuje koliko treba da prođe da mi zastari ili kako to vec ide? Unapred hvala!

Poštovani,

prema članu 84. Zakona o prekršajima (“Sl. glasnik RS”, br. 65/2013), zastarelost pokretanja i vodjenja prekršajnog postupka nastupa protekom jedne godine od dana kada je učinjen prekršaj. Međutim, zastarelost se prekida svakom radnjom nadležnog suda preduzetom u cilju vodjenja prekršajnog postupka. Prekid zastarelosti znači da rok zastarelosti od tog trenutka počinje ponovo iznova da teče (zastarelost nastupa u roku od godinu dana od dana kada je nadležni sud preduzeo relevantnu radnju). Uprkos tome, u svakom slučaju se prekršjani postupak ne može pokrenuti ukoliko protekne dve godine od dana kada je učinjen prekršaj.

Mladi Pro Bono