Poštovani, Zanima me, kada se gleda otkazni rok koji je po zakonu najmanje 15 dana, da li se u te dane računa i državni praznik, neradni dan? Primera radi, ako sam ja dala otkaz 21. aprila, da li je meni po zakonu poslednji radni dan 05. maj? U tih 15 dana je uračunat i 1. maj kao praznik? Hvala!

Poštovana,

Na osnovu Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014), a prema članu 178. otkaz ugovora o radu zaposleni dostavlja poslodavcu u pisanom obliku, najmanje 15 dana pre dana koji je zaposleni naveo kao dan prestanka radnog odnosa (otkazni rok). Opštim aktom ili ugovorom o radu može da se utvrdi duži otkazni rok, ali ne duži od 30 dana. Prema tome, zaposleni podnosi izjavu o prestanku radnog odnosa u pisanom obliku koja obavezno sadrži dan prestanka radnog odnosa. Od dana podnošenja izjave do dana prestanka radnog odnosa, mora da protekne najmanje 15 dana. Zaposleni podnosi pismenu izjavu nadležnoj službi kod poslodavca i treba da zahteva da na istoj zabeleži dan prijema, s obzirom da od dana prijema zabeleženog teče otkazni rok. I prema ovom zakonu se u otkazni rok računaju i neradni dani.

S poštovanjem,
Mladi Pro Bono