Poštovani, S obzirom da mi se desila nemila situacija, tj. da me je ujeo komšijski pas, dok sam šetala svog, molim Vas odgovorite mi na sledeće pitanje:’Da li po zakonu rodbina može u ovom slučaju da mi bude svedok, jer su bili očevici?’ To je videla moja majka i moja bratanica sa terase zgrade koja gleda na park. Pošto ću pokrenuti privatnu tužbu protiv vlasnika psa.

Poštovana,

Zakon o praničnom postupku(“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011, 49/2013 – odluka US, 74/2013 – odluka US i 55/2014) kaže da se kao svedoci mogu saslušati sva lica koja su sposobna da daju obaveštenja o činjenicama koje se dokazuju. Što se tiče Vašeg pitanja, zakon ne zabranjuje svedočenje rodbine oštećenog.

 

 

Mladi Pro Bono