Dobio sam poziv povodom člana 332 stav 1 i tačka 72 iz ZOBS-a, možete li mi reći šta to tačno znači?

Poštovani,

Član 332 stav 1 tačka 72 (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – odluka US i 55/2014) Zakona kaže da će se kazniti kaznom od 6000 do 20000 dinara lice koje postupi suprotno odredbama iz člana 178 stav 1, odnosno vozač kome je istekao rok važenja vozačke dozvole naviše 6 meseci i vozač kome nakon isteka probne dozvole nije izdata vozačka dozvola.

Član 178. Stav 1 propisuje da motornim vozilom, odnosno skupom vozila može samostalno da upravlja vozač koji ispunjava propisane uslove i ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilom one kategorije kojim upravlja.

Konkretno, to znači da će se kazniti vozač koji  je vozilom upravljao motornim vozilom, a nema važeću vozačku dozvolu.

 

Mladi Pro Bono