Poštovani, zanima me da li se može tražiti nužni deo pre smrti ostavioca? Pozdrav

Poštovani,

Prema Zakonu o nasleđivanju (Sl. glasnik RS, br. 46/95, 101/2003 – odluka USRS i 6/2015) posle ostaviočeve smrti raspodeljuje se zaostavština. Zaostavštinu čine prava i obaveze ostavioca koje je on imao u trenutku smrti i koja su podobna za nasleđivanje. Dakle, da bi zaostavština bila podeljena među naslednicima potrebno je da ostavilac umre, te nije moguće zahtevati deo pre smrti ostavioca.

 

Mladi Pro Bono