Poštovani, U toku prošle godine sam bila na porodiljskom. Počela sam da radim dana X, nisam koristila ni jedan dan godišnjeg odmora iz 2014. Sada sam dobila informaciju da više nemam uopšte pravo na taj godišnji iz 2014., zato što nisam iskoristila prvi deo do kraja prošle godine. Kada sam počela da radim niko me u firmi nije obavestio da moram da iskoristim taj prvi deo odmora do kraja godine. Da li mogu išta da uradim da bih dobila pravo na te dane, ili bar na jedan deo tog starog odmora? Hvala unapred na odgovoru.

Poštovana,

Zakon o radu(“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) u ovom slučaju je prilično jasan I njegov čl. 73 kaže da zaposleni koji nije u celini ili delimično iskoristio godišnji odmor u kalendarskoj godini zbog odsutnosti sa rada radi korišćenja porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta – ima pravo da taj odmor iskoristi do 30. juna naredne godine.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono