Poštovani, planiram da podnesem tužbu protiv muža i svekra nakon razvoda. Naime, muž i ja smo u braku X godina, za to vreme izgradili smo kuću na svekrovom placu, potom je svekar tu kuću poklonio mom mužu da bi izbegli porez. S obzirom da ja imam svedoke da smo kuću gradili zajedno, pretpostavljam da neće biti problema da se dokaže da je pola kuće moje, ali problem je što ja nemam novca za advokata. Tužbu bi mi napisao prijatelj-advokat, koji radi u inostrantvu i prosto ne može da me zastupa na sudu. Da li ja imam pravo da tražim od suda zastupanje u ovakvoj parnici, ili nekoj kancelariji Pro Bono advokata, s obzirom da sam nezaposlena? Naravno, ja bih kasnije imala novca to da nadoknadim, ako dobijem parnicu, imamo dosta da delimo, ali nemam novca da uđem u taj proces. Takođe, rečeno mi je da treba da donesem uverenje o nezaposlenosti da bi me država oslobodila takse. Hvala unapred na pomoći!

Poštovana,
Prema zakonu o parničnom postupku(“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011, 49/2013 – odluka US, 74/2013 – odluka US i 55/2014), I to čl. 75 predviđa da možete I sami biti stranka u postupku ako ste potpuno poslovno sposobni, tako da Vam nije potreban advokat. Što se tiče suda on je dužan da Vas pouči o Vašim pravima, ali Vas ne može zastupati, jer je tu da odlučuje. I čl. 168 I 169 je regulisano oslobađanje od troškova postupka ali morate sami podneti zahtev za to gde ćete dostaviti I sve dokaze kojima to potkrepljujete I tek nakon toga će sud doneti o tome odluku.
S poštovanjem,
Mladi Pro Bono